Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezes Zarządu.

OGŁOSZENIE
Rady Nadzorczej MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance z dnia 03.06.2024 r.

Rada Nadzorcza MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezes Zarządu MR Bogdanka Sp. z o.o.

Treść Ogłoszenia oraz wzory wymaganych dokumentów – do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie – wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu MR Bogdanka Sp. z o.o. (dok. pdf)  [POBIERZ]
  2. Wzory wymaganych dokumentów (.zip skompresowane)   [POBIERZ]
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą
  • Oświadczenie
  • Kwestionariusz osobowy
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą LWB
  • Zgoda na kandydowanie