Oferty sprzedaży

Sprzedaż środków trwałych

  1. Przecinarka plazmowa AJAN SHP 260A
  2. Prasa hydrauliczna PYE-100 – w przygotowaniu
  3. Półautomat spawalniczy MIGOMIG – w przygotowaniu
  4. Wiertarka stołowa WSD-16 – w przygotowaniu
  5. Prasa hydrauliczna 3,3 kN RA.PiRM – w przygotowaniu
  6. Nożyce mechaniczne NM-4140 – w przygotowaniu

Oferta sprzedaży w formie aukcji nr OF01/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
Przecinarka Plazmowa AJAN SHP 260A

Informacje o maszynie:

1. Cena wyjściowa została ustalona na postawie profesjonalnej wyceny.

2. Data produkcji – 2011r.

3. Dokumentacja w języku polskim.

4. Regularnie serwisowana przez producenta.

Zastosowanie:

Maszyna pozwala na przecinanie elektrycznie przewodzących materiałów (palnikiem plazmowym), takich jak: stale konstrukcyjne, wysokostopowe, metale nieżelazne (np. aluminium, miedź) oraz materiały ze stopów specjalnych w zakresie grubości od 0,5mm do 50mm.

Urządzenie wyposażone jest również w palnik gazowy umożliwiający przecinanie materiałów do grubości 200mm. Stół roboczy pozwala na palenie arkuszy blach w formacie max. 2000x6000mm.

Oprogramowanie:

Urządzenie pracuje w oparciu o pliki AutoCad w formacie .dxf oraz pliki .mpg generowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

Palnik plazmowy SCT 260.

Pomiar wysokości palnika nad blachą podczas przebijania.

Automatyczna konsola gazowa.

Panel sterowania ręcznego (pilot).

System kontrolujący wysokość elektrody.

Funkcja Auto-Zero

Powrót do punktu startowego.

Funkcja Microjoint.

Stół sekcyjno-odciągowy 2000 x 6000 mm.

Filtrowentylacja.

System filtrowentylacji AJF12.

System do cięcia rur – BKM 300.

Generator plazmy.

Maksymalne napięcie przy otwartym obwodzie – 310 VDC.
Maksymalny prąd wyjściowy – 260A.
Maksymalne napięcie wyjściowe – 200VDC.
Maksymalne zapotrzebowanie energii – 52kW.
Rodzaj chłodzenia – ciecz..
Waga – 530kg.

Kompresor nie jest objęty sprzedażą.

Cena minimalna netto: 20 000 zł 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem aukcji.

Wypełniony formularz ofertowy należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres siedziby firmy MR BOGDANKA Sp. z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów lub przesłać drogą mailową na adres zakupy@mrbogdanka.pl do dnia 15 lipca 2022 r. do godziny 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedziby firmy MR BOGDANKA Sp. z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów w dniu 18 lipca 2022 r. o godzinie 10.00.

Galeria zdjęć: