Oferta

Nasze produkty i usługi

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu: remontów, napraw, regeneracji oraz produkcji konstrukcji stalowych.

Remonty maszyn i urządzeń
Produkcja maszyn, urządzeń, elementów konstrukcyjnych
Platforma transportowa PTR-250 - Parametry
 • Maksymalna ładowność                                           Q = 250 kN
 • Długość                                                                        L = 2560 mm
 • Szerokość                                                                    B = 1100 / 1200 mm
 • Wysokość całkowita                                                  H = 370 / 395 mm
 • Wysokość podstawy ładunkowej                            H = 265 / 395 mm
 • Szerokość toru jezdnego                                           S = 900 mm
 • Masa platformy                                                          M = max 2231 kg
 • Maksymalna prędkość jazdy z ładunkiem
  na łukach i rozjazdach                                                v = 2,7 m/s
 • Maksymalny kąt pochylenia dróg
  transportowych (Dopuszczenie WUG)                    ∝ = 15º
Usługi
Cięcie termiczne
Przecinarka plazmowo-gazowa Stigal PRO Master 3D

Grubość ciętych blach:

• cięcie plazmowe – do 40 mm
• cięcie gazowe – do 200 mm
• wielkość arkuszy blach – max 2×6 m

Śrutowanie
Parametry

Wymiary elementów śrutowanych
• szerokość – do 3 m
• długość – do 7 m
• wysokość – do 3 m