MR Bogdanka
Spółka z o.o. w Bogdance

Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług na czas

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą
w Bogdance ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:  Prezes Zarządu.

Nasi Partnerzy