kwadracik 

2021-04-09

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu MR BOGDANKA Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa LW Bogdanka)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

1. Prezes Zarządu

Treść ogłoszenia jaki wzory wymaganych dokumentów – do pobrania poniżej:
Ogłoszenie – wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
3. Oświadczenie – ukończenie studiów wyższych i staż pracy
4. Oświadczenie – zdolność do czynności prawnych
5. Oświadczenie – korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie – zgoda na kandydowanie i niepodleganie ograniczeniom
7. Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych kandydata_LWB
7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata_MRB
8. Oświadczenie – poświadczenie bezpieczeństwa
9. Oświadczenie – niekaralność
10. Oświadczenie – brak zatrudnienia w biurze poselskim
11. Oświadczenie – niewchodzenie w skład organu partii politycznej
12. Oświadczenie – brak zatrudnienia przez partię polityczną
13. Oświadczenie – niepełnienie funkcji w organizacji związkowej
14. Oświadczenie – brak konfliktu interesów
16. Kwestionariusz osobowy kandydata

Więcej