Sprzedaż przecinarki plazmowej AJAN SHP 260A.

01.06.2016

Postępowanie przetargowe – sprzedaż przecinarki plazmowej AJAN SHP 260A.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu.

https://bogdanka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/104135/sprzedaz-przecinarka-plazmowo-gazowa-ajan

Dane techniczne urządzenia.

Zastosowanie

Maszyna pozwala na przecinanie elektrycznie przewodzących materiałów (palnikiem plazmowym), takich jak: stale konstrukcyjne, wysokostopowe, metale nieżelazne (np. aluminium, miedź) oraz materiały ze stopów specjalnych w zakresie grubości od 0,5mm do 50mm.

Urządzenie wyposażone jest również w palnik gazowy umożliwiający przecinanie materiałów do grubości 200mm. Stół roboczy pozwala na palenie arkuszy blach w formacie max. 2000x6000mm.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru części szybko zużywających się (dysza, elektroda itp.) znajdują się w instrukcji obsługi.

Programowanie

Urządzenie pracuje w oparciu o pliki AutoCad w formacie .dxf oraz pliki .mpg generowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania PULSAR lub autorskiego oprogramowania Ajan CAD dostępnego na stronie producenta www.ajanpolska.pl

Maszyna posiada również możliwość programowania „z palca” bezpośrednio na pulpicie sterowniczym. Sposoby programowania szczegółowo opisane zostały w instrukcji obsługi.

Palnik plazmowy

Palnik plazmowy SCT 260 Jest chłodzony specjalnym płynem, dzięki któremu (przy prawidłowym krążeniu) w znacznym stopniu wydłuża się żywotność materiałów eksploatacyjnych. Wyposażony jest we wbudowany pojemnościowy czujnik odległości od blachy, a także czujnik pomiaru napięcia łuku plazmowego. Palnik przystosowany jest do współpracy z automatyczną konsolą gazową , a czujnik antykolizyjny chroni go przed  mechanicznym uszkodzeniem.

Palnik plazmowy posiada funkcję trasowania umożliwiającą umieszczanie dowolnego oznaczenia na detalach lub „narysowanie” na arkuszu detali, które chcemy wypalić.

POMIAR WYSOKOŚCI PALNIKA NAD BLACHĄ PODCZAS PRZEBIJANIA

  • Pomiar łukowy
  • Pomiar pojemnościowy
  • Pomiar stykowy (w przypadku grubej zendry, farby lub innych zanieczyszczeń utrudniających pomiar elektryczny)

AUTOMATYCZNA KONSOLA GAZOWA

Konsola gazowa dla cięcia tlenowego automatycznie dobiera odpowiednie ciśnienie i ilość tlenu tnącego do grubości blachy.

Palnik gazowy posiada możliwość automatycznej kontroli wysokości podczas palenia oraz automatyczną zapalarkę

PANEL STEROWANIA RĘCZNEGO (PILOT)

Maszyna wyposażona jest w pilot do sterowania ręcznego połączony z portalem za pomocą kabla o długości ok. 3m, pozwalający na ustawianie wszystkich osi z dużą dokładnością, sterowanie w czasie wypalania napięciem łuku oraz prędkością palenia. Pilot umożliwia również zatrzymanie i kontynuowanie programu w trakcie wypalania.

SYSTEM KONTROLUJĄCY WYSOKOŚĆ  ELEKTRODY

Maszyna kontroluje podczas wypalania blachy odległość palnika nad materiałem na 3 a w zasadzie na 2 sposoby (trzecia opcja to kontrola wyłączona):

• THC OFF – kontrola wyłączona (palnik nie zmienia swojej wysokości, co jest niewłaściwe w przypadku pofalowanej blachy).

• THC ON – automatyczna kontrola wysokości (wraz ze zbliżaniem się blachy do palnika on automatycznie unosi się aby zachować stałą odległość).

• THC OTO – kontrola automatyczna uwzględniająca zużycie elektrody

FUNKCJA AUTO-ZERO

Polega ona na tym że maszyna za pomocą palnika plazmowego trasuje linie w osi X i Y stołu, które kończą się na krawędziach blachy, przelicza je i tym samym odnajduje punkt zerowy oraz wyznacza położenie krawędzi blachy względem osi X. Dzięki temu przygotowanie arkusza do palenia jest precyzyjne i zajmuje bardzo mało czasu.

POWRÓT DO PUNKTU STARTOWEGO

W przypadku zerwania ścieżki cięcia (błędna prędkość lub wysokość itd.) istnieje możliwość powrotu do punktu startowego programu i ponownego odtworzenia ścieżki.

Maszyna posiada funkcję DRY CUT – funkcja pozwalająca na suchy przejazd palnikiem po ścieżce programu w celu np. sprawdzenia czy detale mieszczą się na arkuszu.

FUNKCJA MICROJOINT

Działa na zasadzie chwilowego, płynnego obniżenia prądu podczas cięcia w celu niedopalenia detalu.

Operator z poziomu sterownika wprowadza dystans co ile w mm ma być tzw. MICRO JOINT. Ważne jest, że podczas tej funkcji łuk plazmowy nie jest gaszony i na nowo odpalany (nie ma kolejnych przebić oraz zużycia części), natomiast detal zostaje niedopalony tylko na niewielkiej grubości blachy np. przy paleniu blachy 5 mm niedopalone będzie niespełna 1 mm grubości. Dzięki temu małe detale nie wpadają do stołu, a operator bardzo łatwo jest w stanie wyłamać z arkusza blachy.

Stół sekcyjno-odciągowy 2000 x 6000 mm

Stół podzielony jest na sekcje, które są sterowane mechanicznie. Każda sekcja posiada swoją dźwignię, która aktywuje podczas przejazdu przecinarki odpowiednią sekcję odciągową.

FILTROWENTYLACJA

System filtrowentylacji AJF12 wyposażony w 12 filtrów patronowych, otrzepujących się w trybie automatycznym. Wymagane jest podpięcie do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 do 6,5bar.

SYSTEM DO CIĘCIA RUR – BKM 300

System do cięcia rur – składa się z obrotnika pracującego poza obszarem roboczym stołu. Funkcja ta realizowana jest przez palnik plazmowy lub autogenowy umieszczony centralnie nad paloną rurą.

W tym celu suport wyjeżdża na przedłużenie belki poprzecznej poza obszar roboczy stołu. Obrotnik pozwala na wypalanie w rurach otworów dowolnego kształtu, a to umożliwia łączenie (przenikanie) rur pod dowolnym kątem.

Maksymalna średnica obrabianej rury – 300mm.

Kompresor / sprężarka niezbędna do pracy przecinarki plazmowej nie jest objęty sprzedażą.

This entry was posted in Przetargi aktualne. Bookmark the permalink.