Usługi

Remonty maszyn i urządzeń

 

Cięcie termiczne

Grubość ciętych blach:
• cięcie plazmowe – do 40 mm
• cięcie gazowe – do 140 mm
• wielkość arkuszy blach – max 2×6 m

Produkcja maszyn, urządzeń, elementów konstrukcyjnych

 

Śrutowanie

Parametry:
Wymiary elementów śrutowanych
• szerokość – do 3 m
• długość – do 7 m
• wysokość – do 3 m