Certyfikat ISO 3834-3:2007 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego